Chính sách CTV

Chính sách cộng tác viên tại HR4U

ĐỂ TRỞ THÀNH CTV CỦA HR4U

Chúng tôi đề cao sự hợp tác vì mục tiêu chung và gia tăng lợi ích cho khách hàng. Hronline là một giải pháp phần mềm quản trị nhân sự, phù hợp với tất cả loại hình doanh nghiệp.

Với khát vọng phục vụ cho toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc, chúng tôi mong muốn mở rộng được mạng lưới đại lý, cộng tác viên với những chế độ chính sách tốt nhất.

HR4U PARTNER: Cùng mục tiêu - Cùng phát triển

- Phần mềm dễ sử dụng, tính phổ thông cao, chi phí cạnh tranh.

- Sự hỗ trợ nhiệt tình từ công ty, giúp đại lý dễ đàng tiếp cận trong gia đoạn đầu triển khai, tạo tiền đề cho sự hợp tác lâu dài.

- Chế độ, chính sách cho CTV/Đại lý tốt, chiết khấu cao.